Aanbieden onderzoeksagenda Q-koorts

Het belang van onderzoek naar Q-koorts is groot. Vele jaren na de uitbraak in Nederland kampen nog steeds veel mensen met langdurige klachten. Er is veel onderzoek gedaan maar veel raadselen moeten nog ontsluierd worden. Het belang van onderzoek wordt bevestigd door de recente uitbraak van COVID-19 en nieuwe zoönosen die op de loer liggen.

Q-support heeft de afgelopen periode een intensief traject doorlopen met patiënten en onderzoekers om te komen tot een hernieuwde onderzoeksagenda voor Q-koorts. Deze agenda is vandaag door Annemieke de Groot, directeur-bestuurder van Q-support, aangeboden aan vertegenwoordigers van patiënten, het ministerie van VWS en ZonMw. Met als doel onderzoek naar Q-koorts zo hoog mogelijk op de agenda te zetten.

Lees meer