BeLife: Revalidatiezorg voor Q-koortspatiënten

BeLife wil in samenwerking met Q-support een in Q-koorts geschoolde en getrainde organisatie worden waar huisartsen en specialisten Q-koortspatiënten naar door kunnen verwijzen.

Er komt geen speciaal programma voor Q-koortspatiënten, maar de patiënt krijgt goede revalidatiezorg dicht bij huis van professionals met kennis van de ziekte.

BeLife is een organisatie voor revalidatiezorg met centra verspreid in Nederland. Vandaaruit biedt BeLife medisch specialistische revalidatiezorg aan mensen die langdurig fysieke en/of mentale klachten ervaren. BeLife is er voor mensen die zo vitaal mogelijk willen leven met een chronische ziekte. De organisatie werkt met een multidisciplinaire aanpak en een behandelplan op maat.

Om gebruik te maken van de dienstverlening van BeLife wordt een patiënt, mits die dat wil, doorverwezen door de eigen huisarts of specialist. Voor een eerste intake zullen in eerste instantie drie van de zes centra in het land fungeren, namelijk Rosmalen, Venlo en Bergen op Zoom. Na een screening van de patiënt, vindt er multidisciplinair overleg plaats om te komen tot een plan op maat. De uitvoering van het plan vindt plaats is samenspraak met de patiënt, op een locatie zo dicht mogelijk bij het woonadres van de patiënt. Net zoals de patiënt af kan zien van de behandeling,  behoudt ook Belife zich het recht voor om aan te geven dat zij een behandeling niet zinvol acht. Q-support zal fungeren als intermediair om kennis te bevorderen, de samenwerking met netwerkpartners te versterken en signalen terug te geven aan Belife om zo nodig het aanbod te verbeteren.

Voor meer informatie zie: www.belife.nl.