Behandelrichtlijnen

Titel brochure Bron Jaartal
Multidisciplinaire Richtlijn QVS RIVM 2019
Kwaliteitsstandaard Multidisciplinaire Zorg Q-Koorts Q-Support 2018
Ergotherapierichtlijn QVS Radboudumc HAN Ergotherapie Nederland 2017
Chronic Q Fever Diagnosis – Consensus Guideline versus Expert Opinion www.cdc.gov 2015

Behandelrichtlijnen

Brief voor uw tandarts
Chronische Q-koortspatiënten kunnen deze brief voor de zekerheid meenemen naar hun tandarts.