Oproep deelname QVS database

Woensdag 22 september gaat de QVS database en jaarlijkse check-up van start. Alle patiënten die bij Q-support staan geregistreerd, ontvangen een online vragenlijst. De resultaten worden opgeslagen in de QVS databank en anoniem verwerkt door Erasmus MC. De vragenlijst dient als basis voor een jaarlijkse check-up; een adviesgesprek met een medisch adviseur van Q-support. Deze …

Lees verderOproep deelname QVS database

Aanbieden onderzoeksagenda Q-koorts

Het belang van onderzoek naar Q-koorts is groot. Vele jaren na de uitbraak in Nederland kampen nog steeds veel mensen met langdurige klachten. Er is veel onderzoek gedaan maar veel raadselen moeten nog ontsluierd worden. Het belang van onderzoek wordt bevestigd door de recente uitbraak van COVID-19 en nieuwe zoönosen die op de loer liggen.

Lees verderAanbieden onderzoeksagenda Q-koorts

Q-kringen weer van start!

We gaan weer van start met de Q-kringen. Een aantal Q-kringen heeft de komende weken al een bijeenkomst gepland: 12 juli – Q-kring Oss 20 juli – Q-kring Helmond 20 juli – Q-kring ‘s-Hertogenbosch 21 juli – Q-kring Uden 22 juli – Q-kring Tilburg/Breda We kijken ernaar uit om elkaar weer te kunnen zien en …

Lees verderQ-kringen weer van start!

Antistoffen tegen Q-koortsbacterie hebben geen relatie met sterfte of ziektebeloop

UMC Utrecht heeft, onder leiding van dr. Jan Jelrik Oosterheert, onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van IgG-antilichamen voor de diagnose chronische Q-koorts. Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van IgG- antilichamen onvoldoende uitsluitsel biedt voor die diagnose. Dat komt omdat de hoogte van de antistoffen igG fase 1 sterk kunnen variëren. Van 1;000 …

Lees verderAntistoffen tegen Q-koortsbacterie hebben geen relatie met sterfte of ziektebeloop

Virtuele Q-tour 21 november: kijk de uitzending terug

Op zaterdag 21 november 2020 was de virtuele Q-tour met het thema Leefstijl. Te gast was Jacqui van Kemenade. Ze is huisarts en auteur van het boek ‘Leefstijl op recept’. Daarnaast gingen Annemieke de Groot (directeur Q-support), Bert Brunninkhuis (voorzitter Q-uestion) en Alfons Olde Loohuis (medisch adviseur) in op de actualiteit vanuit beide organisaties en op medisch …

Lees verderVirtuele Q-tour 21 november: kijk de uitzending terug

Goedkeuring pilotstudie FISH test

Zowel Q-support als Q-uestion hebben gedurende langere tijd veel signalen gekregen dat patiënten het van belang vinden om de werking van de FISH test (Fluorescence In Situ Hybridization) beter te bestuderen. Om die reden heeft Q-support in overleg met Q-uestion besloten een pilotstudie te financieren naar de FISH test. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Innatoss en inmiddels heeft de Medisch Ethische Commissie (METC) toestemming gegeven om te starten. Het is nog onduidelijk wanneer de pilotstudie kan beginnen.  

De start van dit onderzoek is mede afhankelijk van ruimte in de onderzoekslaboratoria. Die ruimte wordt sterk bepaald door de ontwikkelingen in de coronacrisis. Wanneer de situatie stabiel blijft zou een start in november mogelijk zijn, maar daar kan pas op dat moment duidelijkheid over worden gegeven. Het is daardoor eveneens onduidelijk wanneer de resultaten van dit onderzoek beschikbaar komen.

Lees verderGoedkeuring pilotstudie FISH test

Onderzoek naar Q-koorts bij onder meer studenten

Een éénmalige screening van risicopatiënten lijkt de beste manier om chronische Q-koorts op te sporen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Marit de Lange waarin zij ook de kosteneffectiviteit van deze strategie heeft onderzocht. Ook heeft zij onderzoek gedaan naar negatieve effecten op de zwangerschap en hoe vaak veehouders en studenten diergeneeskunde besmet zijn geraakt door Q-koorts.

Lees verderOnderzoek naar Q-koorts bij onder meer studenten