Eindconferentie markeert een einde en een nieuw begin

Met een conferentie onder het motto Tot hier… en nu verder!  sloot Q-support op 15 maart haar werkzaamhedenheden af en maakte meteen een doorstart naar Q-support 2.0. Met als bijzondere locatie het Evoluon Eindhoven, ruim 300 gasten waaronder patiënten, onderzoekers, samenwerkingspartners, bestuurders en vertegenwoordigers van uiteenlopende instanties als het ministerie van VWS, UWV, ZonMw  en een vol maar boeiend programma, is er alle reden tevreden terug te kijken.

 

Tot hier…

Allereerst op het ochtendprogramma met als titel Tot Hier.. Hierin keek Q-support terug op de werkzaamheden van de afgelopen 5 jaar. Zo nam commissaris van de Koning Wim van de Donk de eindrapportage van Q-support in ontvangst en brak hij een lans voor blijvende goede zorg voor de Q-koortsslachtoffers. De resultaten van Q-support werden getoond in een filmpje en vond er een groepsgesprek plaats rond het thema De patiënten centraal. Met daarin aandacht voor de belangrijke rol die patiënten hebben gespeeld binnen Q-support: in onderzoek, als ervaringsdeskundigen en in de Denktank. Alfons Olde Loohuis sprak over de inspanningen om de kennis van professionals over Q-koorts te verbeteren. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd en Annemieke de Groot keek terug op de opbrengst en de nalatenschap van Q-support. Bovendien overhandigde zij een aantal belangrijke producten van Q-support. Het ministerie van VWS kreeg de eindrapportage, de onderzoekbundel en de cijfers. ZonMw ontving eveneens de onderzoekbundel, ook met de uitdrukkelijke wens voor vervolgonderzoek. Herman Kroneman van het UWV ontving de Werkwijzer en Peter Raaijmakers, Veerle Snepvangers en Paul Spierings de Kwaliteitsstandaard.

Deelsessies
Voor en na de lunch konden de gasten deelnemen aan deelsessie over zeer uiteenlopende onderwerpen. De verschillende onderzoekers presenteerden de uitkomsten van de onderzoeken,  de one health game kon worden gespeeld, de ICF Werkwijzer werd nader toegelicht net als het belang van arbeidsdeskundig en juridisch advies, de Kwaliteitsstandaard met fysio- en ergotherapie werd uitgediept en er was een deelsessie rond de vraag of de Q-koortsuitbraak een verrassing was.

Indringend beeld
Gedurende het ochtend- en middagprogramma brachten twee acteurs op uiterst indringende wijze de gevolgen van Q-koorts voor de patiënt in beeld. Voor velen in de zaal was dit zo herkenbaar dat er links en rechts een traantje werd weggepinkt.

…en nu verder!

De middag stond vooral in het teken van de toekomst van de Q-koortspatiënten. Zo was er een groepsgesprek over de noodzaak tot vervolgonderzoek naar Q-koorts. Er is nog veel onbekend, welk onderzoek is nog nodig? Ook de overdracht van patiënten naar de gemeenten kwam aan bod. Gaat dit lukken, nemen gemeenten hierin hun verantwoordelijkheid? Welke rol kan Q-support 2.0 hierin spelen? Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vroeg aandacht voor de problematiek van de jonge Q-koortspatiënten en presenteerde haar tien punten plan. Daarna kwam de vraag aan de orde of we voldoende hebben geleerd van deze uitbraak. Zal het een volgende keer beter gaan en zal de volksgezondheid leidend zijn in de besluitvorming? Marit Paes, voorzitter van de Raad van Toezicht, lichtte in haar toespraak toe waarom deze RvT plaats gaat maken voor een nieuwe RvT voor Q-support 2.0. Tevens bood zij de nieuwe RvT de thema’s aan die zij belangrijk acht voor de toekomst. Annemieke de Groot sloot af met een dankwoord voor alle aanwezigen en vooral voor al diegenen die hun schouders onder Q-support hebben gezet. Zij sprak vertrouwen en hoop uit voor de toekomst nu er een nieuwe opdracht ligt die Q-support 2.0 met volle inzet uit gaat voeren.

Alle documenten waarvan sprake is, vindt u op www.Q-koorts.nl, onder bibliotheek.