Kan de Q-koortsbacterie via kleding worden doorgegeven?

Als kleding besmet is (bijvoorbeeld na in aanraking te zijn gekomen met geboortemateriaal na het lammeren van een schaap of geit) dan is het mogelijk dat mensen die in aanraking komen met die kleding besmet raken. Daarvan zijn gevallen bekend.

Bestaat er een soort vlo bij geiten die Q-koorts kan overbrengen op mensen?

Het is bekend dat teken Q-koorts over zouden kunnen brengen, maar uit een groot onderzoek is gebleken dat geen enkele teek positief was. In Nederland is het dus  niet waarschijnlijk dat Q-koorts via teken wordt overgebracht op mensen. Naar de vlo wordt geen onderzoek gedaan.

Kun je Q-koorts krijgen via geitenkaas bij hobbyboer?

Het is mogelijk besmet te raken als je rauwmelkse kaas eet waar de bacterie in zit, maar dit komt niet veel voor. Veelal wordt de bacterie via de lucht verspreid en raakt men op die manier met Q-koorts besmet.