Minister Bruins besluit: Q-support blijft bestaan

Minister Bruins besluit:

Q-support blijft bestaan

Vandaag heeft minister Bruno Bruins (VWS) de Tweede Kamer laten weten dat hij Q-support ook na 1 mei 2021 ondersteuning wil laten bieden aan Q-koortspatiënten. Q-support kan dus ook in de toekomst het loket voor Q-koortspatiënten blijven. Annemieke de Groot, directeur van Q-support, is blij met dit besluit.

Annemieke de Groot: “Het is erg fijn dat de minister deze stap nu al neemt. De noodzaak van een loket is nog steeds groot. Het onderzoek van Erasmus MC laat bovendien zien dat er zowel bij patiënten als bij professionals behoefte bestaat aan een expertisecentrum voor Q-koorts. Wij kunnen nu samen met gemeenten, huisartsen, medische centra, andere zorgaanbieders en stakeholders ons werk onverminderd voortzetten. Dat is goed nieuws, vooral voor de patiënten.”

In zijn brief spreekt minister Bruins ook van een expertisecentrum Q-koorts. Patiëntenzorg wordt daar in samenhang bezien met onderzoek en scholing. De zorg dient integraal te zijn en verbinding te leggen tussen het medisch domein, het domein van werk en inkomen en het sociaal domein. De plannen voor het expertisecentrum worden in samenspraak met Q-support verder uitgewerkt en in het tweede kwartaal 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.