Patiëntsamenvatting onderzoek: neuroinflammatie bij QVS

a. Nederlandse titel.
Neuroinflammatie bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

b. Wat zijn de resultaten?
Wij zien dat QVS patiënten een sterker Positron Emission Tomography (PET) signaal vertonen in een bepaald deel van de hersenen (de pariëtale cortex) vergeleken met CVS patiënten en gezonde vrijwilligers. Dit kan duiden op een lokale milde ontsteking van de hersenen, ofwel neuroinflammatie, bij QVS.
Eerder lieten wij zien dat QVS patiënten meer tekenen van ontsteking, ofwel inflammatie, in het bloed vertonen vergeleken met CVS patiënten en gezonde vrijwilligers. Mogelijk vertaalt deze gegeneraliseerde ontsteking zich dus ook naar de hersenen. Beide processen zouden kunnen bijdragen aan de (vermoeidheids)klachten die QVS patiënten ervaren.
Ter info: de pariëtale cortex is een deel van de grote hersenen waarvan de belangrijkste functie bestaat uit het waarnemen en verwerken van aanrakingen, pijn, temperatuur en positionering. Dit deel van de hersenen werd al vaker in verband gebracht met vermoeidheidsklachten, met name bij patiënten met Multipele Sclerose (MS).

c. Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Wij hebben de mate van neuroinflammatie, ofwel ontsteking van de hersenen, gemeten bij QVS patiënten, CVS patiënten en gezonde vrijwilligers. Het radioactief gelabelde stofje 11C-(R)-PK11195 werd via een infuus toegediend. Dit bindt zich aan geactiveerde ontstekingscellen in de hersenen. Deze binding geeft een signaal af dat wij kunnen aflezen op de PET scan. Bij neuroinflammatie zijn meer geactiveerde ontstekingscellen aanwezig wat zal leiden tot een sterk(er) signaal op de PET scan.

d. Wat moet er nog gebeuren?
De resultaten van dit onderzoek zijn nog ruw. Aanvullende analyses naar aangedane hersengebieden uit eerdere onderzoeken naar neuroinflammatie worden momenteel uitgevoerd. Tevens relateren wij de resultaten nog aan bloedonderzoek en scores van de afgenomen vragenlijsten. Deze resultaten vormen een basis voor vervolgonderzoek naar de rol van neuroinflammatie in de ontstaanswijze en het vaststellen van QVS. Deze scan kan nu nog niet gebruikt worden om QVS betrouwbaar te diagnosticeren.

e. Welke impact heeft het onderzoek op de patiënt?
Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in de ontstaanswijze van QVS. Hopelijk gaat dit uiteindelijk leiden tot een betere her- en erkenning van dit ziektebeeld. Bovendien geven de resultaten inzichten die moeten leiden tot nieuw onderzoek naar het vaststellen en behandelen van QVS.

f. Welke tweet zou u op dit moment over uw onderzoek willen uitzenden?
De eerste resultaten van ons onderzoek laten zien dat neuroinflammatie een rol zou kunnen spelen bij QVS.