RIVM publiceert herziene multidisciplinaire behandelrichtlijn QVS.

RIVM  publiceert herziene multidisciplinaire behandelrichtlijn QVS.

Deze herziene multidisciplinaire richtlijn bevat een samenvatting en een stroomschema van stappen die nodig zijn om patiënten met QVS te diagnosticeren, klachten en beperkingen te inventariseren en te adviseren over behandeling en re-integratie.

De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners die in contact komen met mensen met langdurige vermoeidheidsklachten na een acute Q-koortsinfectie en (vermoeden van) QVS. De behandeling is, bij gebrek aan een effectieve therapie of een medicijn, met name gericht op het beperken van de impact van de grote hoeveelheid postinfectieuze klachten. Onderzoek laat zien dat de lange termijn invloeden van QVS veel groter zijn dan verwacht en dat de klachten langdurig van aard zijn.

Bijlage 4 Stroomdiagram diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Multidisciplinaire LCI-richtlijn QVS