Screening op chronische Q-koorts

Chronische Q-koorts is zonder de juiste behandeling een dodelijke ziekte. De vrees bestaat dat er nog altijd mensen zijn die de levende Q-koorts bij zich dragen zonder dat te weten. Deze kan levensgevaarlijke ontstekingen aan vaten en hartkleppen veroorzaken. Recent is er een eerste begin gemaakt met een screening van risicopatiënten via de huisartsen in de gebieden waar Q-koorts heeft geheerst.

Mensen met hartklep- en vaataandoeningen of met een verzwakte afweer krijgen een uitnodiging van hun huisarts voor dit onderzoek. In eerste instantie doet een klein aantal huisartsen mee.

Meer informatie over de screening vindt u hier:

Met vragen over de screening kunt u mailen met: Q-koorts@rivm.nl