Ik ben 20 weken zwanger en heb Q-koorts. Wat zijn de mogelijke consequenties voor mijn ongeboren kind?

Daar weten we niet veel vanaf. Er is weinig bekend over de gevolgen van Q-koorts bij ongeboren en geboren kinderen. Hier lopen momenteel in Nederland ook geen onderzoeken naar. In deze regio is de mogelijke onderzoeksgroep namelijk te klein. Literatuur uit het buitenland is enigszins somber. Maar het betreft hier onderzoeken bij zwangere vrouwen die zelf symptomen hebben van de Q-koorts. Het blijkt dat zwangere vrouwen een grotere kans op miskramen en vroeggeboorten hebben als ze besmet zijn met de Q-koortsbacterie en de kans op groeiachterstand van het ongeboren kind is groter. Maar er zijn geen aangeboren afwijkingen geconstateerd. In Nederland komen deze resultaten echter niet naar voren in onderzoeken. Er is nu wel een onderzoek gestart of het zinvol is om zwangere vrouwen op Q-koorts te gaan screenen en of het zinvol is medicatie (antibiotica) toe te dienen aan eventueel zwangere vrouwen.