Ik zie dat mensen doxycycline slikken tegen de Q-koorts, maar wel in veel lagere doseringen dan in de informatiebronnen van de medicatie staan voorgeschreven. Is het zinvol om dan wel antibiotica voor te schrijven als de dosis zo laag is?

Het is beter om de dosis te geven die er voor wordt geadviseerd. De perfecte dosis is echter nog niet bekend. We hanteren nu de dosis die een aantal jaren terug in Frankrijk is vastgesteld. Deze dosis doxycycline lijkt hier vooralsnog te helpen.
We denken wel dat, voor chronische Q-koortspatiënten, de juiste dosering van groot belang is.