Is de kans op het hebben van chronische Q-koorts groter indien de behandeling met antibiotica veel te laat is gestart?

Dat weten we niet. Je kunt nooit garanties geven. Wel is bekend dat mensen die ernstig ziek zijn geweest een grotere kans hebben op chronische Q-koorts.  Maar het is niet zo dat antibiotica beschermt op chronische Q-koorts.
Een studie in Frankrijk heeft  aannemelijk gemaakt dat met name bij patiënten die een verhoogd risico op chronisch Q-koorts hebben (mensen met hartklepgebreken) het behandelen met antibiotica de kans op chronisch Q-koorts zou halveren. Dat is ook de gedachte achter het langer “profylactisch” behandelen van mensen die naast Q-koorts ook al een klepgebrek hebben. Het lijkt dus zo te zijn dat antibiotica wel degelijk beschermen tegen chronisch Q-koorts, maar ze kunnen het inderdaad niet altijd voorkomen.