Kan de Q-koortsbacterie via kleding worden doorgegeven?

Als kleding besmet is (bijvoorbeeld na in aanraking te zijn gekomen met geboortemateriaal na het lammeren van een schaap of geit) dan is het mogelijk dat mensen die in aanraking komen met die kleding besmet raken. Daarvan zijn gevallen bekend.