Lopen mensen met diabetes ook een extra risico?

We hebben altijd aangenomen dat mensen met een lagere afweer meer risico lopen op de complicaties van Q-koorts. Dus ook de mensen met diabetes. Maar de indruk op dit moment is dat deze gedachte niet klopt. Het lijkt er dus op dat diabetespatiënten geen verhoogd risico lopen, tenzij ze door de diabetes al hart- of vaatafwijkingen hebben.
Misschien moet deze aanname later herzien worden, maar op dit moment is er geen aanwijzing voor een verhoogd risico.