Werk & inkomen

Werk & inkomen

In opdracht van Q-support werkt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met Centrum Werk Gezondheid (CWG) aan de ontwikkeling van een Werkwijzer, inclusief een functioneringsprofiel voor Q-koortspatiënten. De Werkwijzer moet patiënten helpen in hun gesprekken met hun leidinggevende en bedrijfsarts en met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV of de verzekeraar.

De werkwijzer is nog in ontwikkeling en zal in de nabije toekomst aan deze website worden toegevoegd.