Q-support

Q-support

Q-support was van 2013 tot 2018 landelijk actief met advies en begeleiding voor Q-koortspatiënten met chronische Q-koorts en mensen met QVS (Q-koorts Vermoeidheidssyndroom). Daarnaast stimuleerde Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de behandeling ervan. In 2018 kreeg Q-support een nieuwe opdracht voor drie jaar en gaat zij verder onder de naam Q-support 2.0

Nieuwe opdracht van Q-support 2.0

 Het ministerie van VWS heeft Q-support per 1 mei een nieuwe opdracht gegeven. Die doorstart voeren we uit onder de naam Q-support 2.0. De opdracht luidt als volgt:

  1. Q-support 2.0 draagt de patiënten zorgvuldig over aan de gemeenten van herkomst. Q-support 2.0 doet dat met een warme overdracht in een gesprek met de contactpersoon van de gemeente, de patiënt en de procesregisseur. Q-support 2.0 staat de professionals van de gemeenten bij in die nieuwe taak en zal het proces monitoren.
  2. Q-support 2.0 fungeert als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Die professionals kunnen met vragen en voor advies terecht bij Q-support.2.0.
  3. Ook voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, arbeidskundig en juridisch advies kunnen zij een beroep doen op de deskundigen van Q-support 2.0. Die adviseurs blijven dus ook in de toekomst beschikbaar.
  4. Q-support 2.0 blijft hiaten en leemten in de zorg voor Q-koortspatiënten signaleren en zal daarvoor samen met de verantwoordelijken zoeken naar oplossingen.
  5. Q-support 2.0 zet zich in om projecten die al zijn gerealiseerd te borgen en te behouden voor de toekomst. Denk hierbij aan projecten als het beweegprogramma, de Werkwijzer, scholing, de Kwaliteitsstandaard en de trainingen.
  6. Om de aandacht voor het patiëntenbelang bij de bestrijding van infectieziekten structureel te verbeteren, zoekt Q-support 2.0 samenwerking met andere expertisecentra op het gebied van infectieziekten, inclusief zoönosen.

De opdracht loopt tot 1 mei 2021.

Kijk voor meer informatie op www.q-support.nu

Contact

Stichting Q-support
Rijnstraat 4
5215 EK ‘s-Hertogenbosch
T. (073) 61 00 010
info@q-support.nu