Training: ‘Chronische Q-koorts en QVS, hoe ga ik daarmee om…?’

De training ‘Chronische Q-koorts en QVS, hoe ga ik daar mee om…?’ leert patiënten beter om te gaan met de gevolgen van de Q-koorts. Dit doet u samen met 6 tot 10 andere deelnemers en indien gewenst kan ook uw partner deelnemen. Deze kosteloze training bestaat uit 12 á 13 bijeenkomsten en wordt begeleid door een ervaringsdeskundige en professionele trainer.

‘Een training waar ik veel van heb geleerd en waar ik fijne mensen heb leren kennen met herkenbare problemen.’

Inhoud training

  • Vergroot je kennis en begrip over omgaan met Q-koorts
  • Deel je ervaringen met Q-koorts met anderen
  • Krijg grip op je eigen situatie en toekomst
  • Word weerbaarder
  • Je nieuwe leven accepteren

Q-support 2.0 heeft de mogelijkheid om één of meerdere trainingen te organiseren. Daarom zouden we graag  willen inventariseren of er behoefte is aan de training en of we trainingsgroepen kunnen creëren op basis van woonplaatsen. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan Rianne Kouwenberg via r.kouwenberg@q-support.nu. Bij voldoende deelname zal de training verspreid over het land gegeven worden.

Lees meer over de cursus in deze folder.