Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die daar als gevolg van een ziekte beperkingen in ondervinden. Vier studenten Ergotherapie (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) deden onderzoek naar de ervaringen van QVS patiënten en hun ergotherapeuten met ergotherapiebegeleiding. De deelnemende patiënten gaven aan dat ergotherapie hen heel concrete hulp heeft geboden bij het verrichten van praktische zaken en handelingen in hun dagelijks leven.

Er verschijnt binnenkort een richtlijn voor Ergotherapie. Die leest u dan hier.