Screening

Screening

Chronische Q-koorts is zonder de juiste behandeling een dodelijke ziekte. De vrees bestaat dat er nog altijd mensen zijn die de levende Q-koorts bij zich dragen zonder dat te weten. Deze kan levensgevaarliks ontstekingen aan vaten en hartkleppen veroorzaken. Voorjaar 2019 is er een begin gemaakt met een screening van risicopatiënten via de huisartsen in de gebieden waar Q-koorts heeft geheerst.

Meer informatie over de screening vindt u op:

https://www.rivm.nl/q-koorts/chronische-q-koorts/opsporen-van-chronische-q-koorts

Met vragen over de screening kunt u mailen met: Q-koorts@rivm.nl