Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Ter inspiratie

Er zijn verschillende manieren om tegen gezondheid aan te kijken. Eén daarvan is het concept Positieve Gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber. Een belangrijk uitgangspunt van deze benadering is de brede definitie van gezondheid. Daarin spelen niet alleen lichaamsfuncties een rol maar ook zingeving, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen en je dagelijks functioneren.

Essentieel in de benadering van Huber is dat de patiënt zelf aangeeft waar hij mogelijkheden tot verbetering ziet en daar aan gaat werken, al dan niet begeleid door een zorgverlener. De regie ligt bij de patiënt. Het gaat erom wat voor u belangrijk is.

Ga voor meer informatie of om uw eigen Positieve Gezondheid in kaart te brengen naar https://mijnpositievegezondheid.nl