Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Interessante websites

Denkhulp werk en chronisch ziek
Website die kort en bondig een overzicht geeft over de rechten, plichten en aandachtspunten die relevant zijn voor werknemers met een chronische aandoening.
http://www.denkhulpwerkenchronischziek.nl/

Werk en chronisch ziek
Website op initiatief van Centrum Werk Gezondheid  die een verzicht te biedt van wat zoal beschikbaar is rond werken met een chronische aandoening.
http://werkenchronischziek.nl/

Fit for Work
Website met informatie over aan het werk blijven met een aandoening met een aantal interessante tips en tools.
https://www.fitforworknederland.nl/werknemers/

Richtlijn Chronisch Zieken en Werk
Patiëntinformatie over begeleiding en beoordeling door de bedrijfsarts en de verzekeringsarts
http://www.patienteninformatietool.nl/richtlijn-chronisch-zieken-en-werk

Slim opkomen voor jezelf
Website over hoe patiënten kennis zo goed mogelijk in kunnen zetten ij gesprekken met bijvoorbeeld met een arts, de gemeente of op het werk.
http://www.slimopkomenvoorjezelf.nl/

MS Werkloket
Website van de MS Vereniging over werk. De informatie is ook handig voor mensen met andere aandoeningen.
https://mswerkloket.nl/

Werken met hersenletsel
Website van de hersenstichting over werken met hersenletsel. De informatie is ook handig voor mensen met andere aandoeningen.
https://www.werkenmethersenletsel.nl

Mijn Re-integratieplan
Mijn Re-integratieplan kan u ondersteunen om binnen uw mogelijkheden weer aan het werk te gaan; te re-integreren.
https://www.mijnreintegratieplan.nl/

U kunt ook gebruik maken van de links naar verschillende websites met aanvullende informatie zoals die in de Werkwijzer zijn opgenomen. De lijst met gebruikte bronnen biedt ook links naar interessante websites en aanvullende informatie.

Instanties

 Stichting Q-support
Q-support is landelijk actief met advies en begeleiding voor Q-koortspatiënten met chronische Q-koorts en mensen met QVS

Goudsbloemvallei 1
5237 MH ’s-Hertogenbosch
073-61 00 010
info@q-support.nu
http://www.q-support.nu/

Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts
Q-uestion zet zich in op het gebied van belangenbehartiging, informatieverschaffing en lotgenotencontact voor mensen met Q-koorts

Postbus 6288
5600 HG Eindhoven
06-27168689
info@stichtingquestion.nl
http://stichtingquestion.nl/

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst
Orteliuslaan 871 – 1e verdieping

3528 BE Utrecht
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
030-297 03 03
https://www.patientenfederatie.nl/

Professionals

Fysiotherapeut
www.defysiotherapeut.com

Ergotherapeut
www.ergotherapie.nl

 Arbeidsdeskundige
www.arbeidsdeskundigen.nl