Werkwijzer

Werkwijzer

Over de Werkwijzer
Mensen met Q-koorts (hieronder verstaan we mensen met QVS, chronische Q-koorts en doorgemaakte Q-koorts) ervaren – naast klachten als vermoeidheid, pijn en concentratieverlies – ook grote problemen op het gebied van werk en inkomen. Mede vanwege de onbekendheid met de langdurige en indringende gevolgen van Q-koorts, blijkt dat mensen met deze ziekte op dit terrein weinig erkenning krijgen van betrokken instanties. Dat heeft grote gevolgen: mensen met Q-koorts worden vaak onevenredig hard getroffen in hun inkomenspositie en hebben veelvuldig te maken met bezwaar- en beroepsprocedures.

Om u behulpzaam te zijn bij het omgaan met deze vraagstukken is – op verzoek van Q-support – door het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met het Centrum Werk Gezondheid een Werkwijzer ontwikkeld.

Doel van de Werkwijzer
Doel van de Werkwijzer is om u hulp te bieden bij werkgerelateerde vragen. Het kan gaan om problemen met aan het werk blijven, het vinden van werk of juist afscheid nemen van werk. De Werkwijzer is een online tool waarmee u inzicht kunt krijgen in uwfunctioneren met daarbij een overzicht van belemmerende en bevorderende factoren. De online hulp is gericht op gespreksvoorbereiding met werkgever, leidinggevende, bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige en verzekeringsarts bij UWV. Hierbij staan het bieden van inzicht in het functioneren en in mogelijke belemmerende en bevorderende factoren centraal.

Aan de slag
De Werkwijzer bestaat uit vijf onderdelen, namelijk: ‘Aan het werk met moeite’, ‘Ziek melden’, ‘WIA uitkering’, ‘Werkzoekend’ en ‘Zelfstandig ondernemers’. Op basis van uw behoeften kunt u één of meerdere delen van de Werkwijzer doornemen. U kunt hieronder een keuze maken voor één van de onderdelen.

 

Deel 1: Aan het werk met moeite

Deel 2: Ziek melden

Deel 3: WIA beoordeling

Deel 4: Werkzoekend

Deel 5: Zelfstandig ondernemers

Aanvullende informatie

Gebruikte bronnen

Colofon