1.12. Werkaanpassingen op maat

1.12. Werkaanpassingen op maat

Er bestaat geen standaardlijst met werkaanpassingen. Iedere mens is uniek. Een werkaanpassing ontstaat daarom vaak in overleg tussen u en uw leidinggevende op het moment dat zich een concreet probleem voordoet.

Voorbeelden van werkaanpassingen zijn:

 • korter werken;
 • andere werktijden;
 • een andere pauzeregeling;
 • het gebruik van pauzesoftware;
 • een lager werktempo;
 • schuiven met werktijden;
 • weglaten van bepaalde taken;
 • toevoegen van bepaalde taken;
 • hulp van collega’s bij bepaalde taken;
 • bij- of omscholing om andere taken te gaan doen.

Ik ben werkzaam als chauffeur en heb via mijn werkgever de mogelijkheid gekregen om mijn bestelbus langs de kant van de weg te zetten en zo een extra pauze te houden als dat nodig is.

Naast werkaanpassingen zijn er allerlei aanpassingen mogelijk in uw werkomgeving. Zoals aangepast meubilair, een beter toegankelijke werkplek of een aangepaste computer. Veel mensen met Q-koorts zijn minder uren gaan werken of zijn in een andere functie dan voorheen werkzaam. Bedenk wel dat er aan het minder uren gaan werken financiële consequenties verbonden zitten. Bij minder uren is de werknemer bescherming kwijt vanuit de bestaande arbeidsovereenkomst en heeft hij/zij een slechter uitgangspunt indien het tot een WIA uitkering komt.

Voorheen werkte ik als hoofdverpleegkundige met veel uitvoerende werkzaamheden, tegenwoordig ben ik werkzaam in een managementfunctie.

Ga met uw werkgever het gesprek aan over aanpassing van uw werk of werktijden. Ga dit gesprek niet uit de weg: zowel uzelf als uw werkgever hebben er veel belang bij dat u niet langdurig uitvalt. Indien u moeite hebt met het (blijven) uitvoeren van uw huidige werk kan het zinvol zijn na te denken wat u wilt met uw werk. Op het moment dat u uw werk niet meer kunt uitvoeren en uitvalt heeft uw werkgever de verplichting te zoeken naar passend werk. Daarnaast kunt u zich ook oriënteren op ander werk of een ander beroep.

Let op:
Overweegt u om ontslag te nemen omdat het werk u zo moeilijk afgaat? Laat u zich goed informeren als u deze stap wilt zetten! Bij ontslag verliest u uw inkomen en werkkring. Daarnaast verliest u in vrijwel alle gevallen uw recht op een uitkering! Door uw ziekte is het vinden van een andere baan moeilijk. Subsidiemogelijkheden die het voor werkgevers aantrekkelijk maken u ondanks uw arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen, zijn niet van toepassing.

 • Meer informatie over de situatie als u uw werk toch niet kunt blijven uitvoeren en de over mogelijke financiële consequenties van u ziek melden in de Werkwijzer ‘ziek melden’.
 • Bespreek samen met uw werkgever welke aanpassingen u nodig heeft. Heeft u hierbij hulp nodig dan kunnen u en uw werkgever om advies vragen bij de arbodienst of bedrijfsarts. In sommige gevallen worden werkaanpassingen betaald door UWV.
 • Elke werknemer kan bij de bedrijfsarts langs voor advies. Ook als u zich niet ziek gemeld heeft. Dit recht is opgenomen in de Arbowet vanaf 1 juli 2017. Lees verder bij regelgeving.
 • Wat heeft u van uw collega’s nodig aan ondersteuning en in de samenwerking? Wees helder en duidelijk zodat zij goed weten wat u nodig heeft en wat niet.

Ga naar:
1.1. Inleiding
1.2. Belasting en belastbaarheid
1.3. Werk-privé balans
1.4. Energievreters en energiegevers
1.5. Energieverdeling
1.6. Stellen van grenzen
1.7. Acceptatie
1.8. Waar loopt u tegenaan op het werk?
1.9. Werkwensen
1.10. Denken in mogelijkheden
1.11. Regelmogelijkheden en aanpassingen op het werk
1.12. Werkaanpassingen op maat
1.13. Openheid op het werk
1.14. Omgaan met onbegrip
1.15. Algemene aandachtspunten bij gesprekken
1.16. Contact met bedrijfsarts
1.17. Regelgeving