1.16. Contact met bedrijfsarts

1.16. Contact met bedrijfsarts

U heeft met uw huisarts mogelijk al gesproken over uw gezondheidsklachten. Bij werk gerelateerde klachten is het verstandig om contact te leggen met uw bedrijfsarts. Hij is de enige zorgverlener die wettelijk toegang heeft tot uw werk. Hierdoor heeft hij inzicht in zowel de werksituatie als uw gezondheidssituatie.

De bedrijfsarts kijkt of er een relatie is tussen uw aandoening en het werk. Hij bespreekt welke gevolgen de arbeidsomstandigheden kunnen hebben op uw aandoening. De bedrijfsarts bekijkt samen met u wat u nog kunt (belastbaarheid) en wat de eisen van het werk zijn (de belasting). Hij bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn voor eventuele aanpassingen op het werk en adviseert de werkgever bij het realiseren hiervan. Zo nodig overlegt de bedrijfsarts met de behandelend arts.

De bedrijfsarts is onafhankelijk. Hij is er voor u en voor uw werkgever. Hij heeft medische geheimhoudingsplicht en mag niets over uw gezondheid bespreken met uw werkgever. Hij mag wel vertellen wat uw beperkingen en mogelijkheden zijn en of uw verzuim te maken heeft met het werk, maar geeft daarbij geen informatie over uw aandoening. Als u merkt dat u op uw werk last krijgt van uw aandoening, dan kunt u het beste snel met de bedrijfsarts gaan praten tijdens het preventief spreekuur.

  • Aanvullende informatie over de bedrijfsarts vindt u in de Werkwijzer ‘ziek melden’ en via deze link.
  • Ook wanneer u niet ziek bent, maar bijvoorbeeld wel gezondheidsklachten heeft, kunt u zelf contact opnemen met de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als u denkt aanpassingen op het werk nodig te hebben. Of als u wilt weten of, en zo ja hoe, u het beste met uw klachten kunt doorwerken.
  • Filmpje over de rol van de bedrijfsarts

Ga naar:
1.1. Inleiding
1.2. Belasting en belastbaarheid
1.3. Werk-privé balans
1.4. Energievreters en energiegevers
1.5. Energieverdeling
1.6. Stellen van grenzen
1.7. Acceptatie
1.8. Waar loopt u tegenaan op het werk?
1.9. Werkwensen
1.10. Denken in mogelijkheden
1.11. Regelmogelijkheden en aanpassingen op het werk
1.12. Werkaanpassingen op maat
1.13. Openheid op het werk
1.14. Omgaan met onbegrip
1.15. Algemene aandachtspunten bij gesprekken
1.16. Contact met bedrijfsarts
1.17. Regelgeving