1.17. Regelgeving

1.17. Regelgeving

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Enkele belangrijke veranderingen zijn:

  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een preventief spreekuur.
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

Preventief spreekuur
Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer om ziek zijn zo veel mogelijk te voorkomen. Het preventief spreekuur is daarbij een belangrijk instrument. Dit spreekuur is bekend onder veel verschillende namen. Namelijk open spreekuur, preventief spreekuur, en arbeidsomstandighedenspreekuur. Het spreekuur biedt werknemers en werkgevers de mogelijkheid een afspraak met de bedrijfsarts te maken, los van of er sprake is van verzuim.

  • Een overzicht van de wijzigingen in de Arbowet vindt u hier.
  • Filmpje over de veranderingen in de Arbowet.

Ga naar:
1.1. Inleiding
1.2. Belasting en belastbaarheid
1.3. Werk-privé balans
1.4. Energievreters en energiegevers
1.5. Energieverdeling
1.6. Stellen van grenzen
1.7. Acceptatie
1.8. Waar loopt u tegenaan op het werk?
1.9. Werkwensen
1.10. Denken in mogelijkheden
1.11. Regelmogelijkheden en aanpassingen op het werk
1.12. Werkaanpassingen op maat
1.13. Openheid op het werk
1.14. Omgaan met onbegrip
1.15. Algemene aandachtspunten bij gesprekken
1.16. Contact met bedrijfsarts
1.17. Regelgeving