1.4. Energievreters en energiegevers

1.4. Energievreters en energiegevers

Sommige dingen in uw werk kosten energie (energievreters), andere zaken geven juist energie (energiegevers). Is er een goede balans? Dan werkt u gezond en met plezier. Zijn er onvoldoende energiegevers? Of té veel energievreters? Dan ontstaat stress en dit kan invloed hebben op uw werk(plezier) en uw klachten.

Voorbeelden van energievreters zijn onder andere: de werklast, tijdsdruk en gebrekkige communicatie. Ook in de privésfeer, of in het afstemmen van werk op privé kunnen er energievreters voorkomen. U kunt zelf bijdragen aan een positieve energiebalans. Zo kunt u om te beginnen proberen de energievreters te verminderen.

Ik heb een bucket list opgesteld van energiegevers met zaken die op korte termijn haalbaar zijn en probeer die te realiseren.

  • Werk kan ook veel energie geven. Werkinhoud, samenwerking, sociale steun en een goede sfeer worden vaak genoemd als energiegevers. Als energievreters en energiegevers in balans zijn, heeft u een plezierig werkleven.
  • Ook privé kunnen er energiegevers zijn, die de balans op het werk positief beïnvloeden. Hoe positiever de balans uitslaat richting energiegevers, hoe beter.
  • Stuit u op zaken waar u echt geen enkele invloed op hebt? Probeer dan onderdelen van uw werk te versterken die u plezier geven. Want ook op die manier kunt u de balans positiever maken.
  • Cognitieve gedragstherapie kan u helpen om uw vermoeidheidsklachten te verminderen.
  • Maak zelf een lijstje van uw energievreters en energiegevers op uw werk. U kunt ook een lijstje maken voor uw privésituatie. Ga vervolgens na hoe u kunt zorgen voor minder energievreters en meer energiegevers.

Ga naar:
1.1. Inleiding
1.2. Belasting en belastbaarheid
1.3. Werk-privé balans
1.4. Energievreters en energiegevers
1.5. Energieverdeling
1.6. Stellen van grenzen
1.7. Acceptatie
1.8. Waar loopt u tegenaan op het werk?
1.9. Werkwensen
1.10. Denken in mogelijkheden
1.11. Regelmogelijkheden en aanpassingen op het werk
1.12. Werkaanpassingen op maat
1.13. Openheid op het werk
1.14. Omgaan met onbegrip
1.15. Algemene aandachtspunten bij gesprekken
1.16. Contact met bedrijfsarts
1.17. Regelgeving