1.5. Energieverdeling

1.5. Energieverdeling

Met een chronische aandoening zoals Q-koorts is de balans tussen inspanning en ontspanning erg belangrijk. Uw energieniveau kan beperkt zijn, waardoor u uw energie moet verdelen tussen  werk en privé. Omdat uw leven grotendeels in het teken van uw werk komt te staan, bent u als u vrij ben vaak uitgeput. Werkdagen houdt u vol, maar in de avonden en weekeinden bent u uitgeput.
Het is niet vreemd dat het leven in het teken van werk komt te staan. Werk is immers voor veel mensen belangrijk. Niet alleen vanwege het inkomen, maar ook omdat ze er plezier in hebben, omdat het ze in contact brengt met anderen en omdat het status en prestige geeft. Het is dan logisch dat u tot het uiterste gaat om uw werk voort te zetten. Toch zal het uiteindelijk niet vol  te houden zijn om alles in het teken van het werk te stellen.

Voor mij is het belangrijk om steeds de bewuste keuze maken waar ik mijn energie aan besteed. Veel energie gebruiken voor het werk, betekent minder energie voor thuis, en andersom.

Het is dan belangrijk om ook te zoeken naar de balans. Het verdelen van uw energie speelt niet alleen bij het creëren van een goede werk-privé balans. Ook op uw werk zelf en in uw thuissituatie
moet u natuurlijk uw energie goed verdelen. Het is echter niet gemakkelijk om een goede balans te bereiken. Zorg in elk geval dat u niet doorgaat tot uw energie op is en durf te luisteren naar uw lichaam. Daarnaast is het belangrijk om prioriteiten te stellen en keuzes te maken; wat is voor u op het moment het belangrijkste?

  • Ga na wat de eventuele negatieve gevolgen zijn van uw activiteiten voor uw energiebalans, sociale leven en werk. Hoe kunt u de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken?
  • Om een balans te vinden, helpt het als u een weekplan opstelt. U krijgt dan een goed overzicht van al uw activiteiten, zowel werk als privé, en kunt zo in de planning rekening houden met uw energieniveau en prioriteiten stellen. Het is ook belangrijk om voor voldoende ontspanning te zorgen, neem deze ontspanningsmomenten dan ook op in uw weekplan.
  • Maak voor uzelf een energiemeter op een schaal van 0-100 en geef elke dag aan hoeveel energie u heeft. Door de scores langere tijd bij te houden creëert u uw eigen energiedagboek.
  • Tool voor het maken van een weekplan

Ga naar:
1.1. Inleiding
1.2. Belasting en belastbaarheid
1.3. Werk-privé balans
1.4. Energievreters en energiegevers
1.5. Energieverdeling
1.6. Stellen van grenzen
1.7. Acceptatie
1.8. Waar loopt u tegenaan op het werk?
1.9. Werkwensen
1.10. Denken in mogelijkheden
1.11. Regelmogelijkheden en aanpassingen op het werk
1.12. Werkaanpassingen op maat
1.13. Openheid op het werk
1.14. Omgaan met onbegrip
1.15. Algemene aandachtspunten bij gesprekken
1.16. Contact met bedrijfsarts
1.17. Regelgeving