1.7. Acceptatie

1.7. Acceptatie

Het accepteren van een chronische aandoening is erg lastig. Helemaal in het geval van Q-koorts. Allereerst is er vaak sprake van boosheid over het oplopen van de aandoening. Deze boosheid richt zich dikwijls op de overheid. Daarnaast is er ook sprake van frustratie door het uitblijven van erkenning voor de aandoening. De aandoening wordt vaak niet erkend door artsen en de overheid heeft geen compensatieregeling. Mensen met Q-koorts hebben veelal al jaren te maken met klachten en dat daar geen begrip voor is. Mensen denken ‘het gaat wel over’. Maar het gaat niet over.

Het is heel begrijpelijk dat deze frustratie doorwerkt, maar hij staat ook het zetten van een volgende positieve stap in de weg. Daarnaast wordt de frustratie vaak nog eens verhoogd in gesprekken met bijvoorbeeld werkgevers en verzekeringsartsen. Mensen hebben het gevoel zich wéér te moeten verantwoorden. Het is belangrijk om deze negatieve spiraal te doorbreken. Het accepteren van de aandoening en de gevolgen van de aandoening is daarbij belangrijk. Hoe moeilijk dat ook is.

Je moet eerst zelf je ziekte accepteren, voordat partner, gezin, je omgeving het kan accepteren. Zodra er acceptatie is, zijn er mogelijkheden om er mee om te gaan, zowel op het werk als thuis.

Het is belangrijk om het juridische/wettelijke vraagstuk over de schuldvraag te scheiden van het procesmatige stuk met de werkgever, hoe zorg je ervoor dat je kunt blijven werken ondanks je ziekte. Werkgever en werknemer hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid en zijn ook beide een ‘slachtoffer’ van de situatie. Een conflict van de werkgever geeft alleen maar meer stress en frustratie waardoor de situatie alleen maar verslechtert. Zoek indien nodig hulp bij het accepteren van de aandoening en het verkrijgen van zelfinzicht.

  • Via deze website kunt u veel informatie vinden over omgaan met een chronische aandoening. Voor 7 euro krijgt u een jaar lang toegang tot verschillende modules, waaronder een module over acceptatie. Let op: de website richt zich op chronische aandoeningen in het algemeen en niet specifiek op Q-koorts.

Ga naar:
1.1. Inleiding
1.2. Belasting en belastbaarheid
1.3. Werk-privé balans
1.4. Energievreters en energiegevers
1.5. Energieverdeling
1.6. Stellen van grenzen
1.7. Acceptatie
1.8. Waar loopt u tegenaan op het werk?
1.9. Werkwensen
1.10. Denken in mogelijkheden
1.11. Regelmogelijkheden en aanpassingen op het werk
1.12. Werkaanpassingen op maat
1.13. Openheid op het werk
1.14. Omgaan met onbegrip
1.15. Algemene aandachtspunten bij gesprekken
1.16. Contact met bedrijfsarts
1.17. Regelgeving