2.2. Ziek melden

2.2. Ziek melden

Als u zich ziek meldt bij uw leidinggevende, kan uw leidinggevende u vragen stellen over uw ziekte. Uw werkgever mag niet alles vragen en u hoeft niet op alles te antwoorden. Uw werkgever mag bijvoorbeeld wel vragen wanneer u denkt weer aan het werk te kunnen, hij mag vragen stellen over lopende werkafspraken en werkzaamheden, wat hij/zij kan doen om uw arbeidsongeschiktheid te beperken, of u bepaalde werkzaamheden nog wel kunt doen en of u contact hebt gehad (of gaat opnemen) met uw huisarts.

Uw leidinggevende mag niet vragen om medische informatie. U hoeft uw werkgever niet te vertellen waarom u zich ziek meldt. Ook mag uw werkgever u geen vragen stellen over uw ziekte. Als de verhoudingen tussen u en uw leidinggevende goed zijn, doet u dit vaak automatisch: “ik meld mij ziek, omdat ik me heel erg moe voel…”. Nogmaals: maar dat hoeft dus niet.

  • Uw werkgever mag niet vaststellen of u wel of niet ziek bent en u in staat bent om uw eigen werk uit te voeren. Hij kan wel vragen wat u nog wel kunt en u vervolgens andere passende werkzaamheden aanbieden zodat u niet hoeft thuis te zitten.
  • Uw werkgever moet uw ziekmelding accepteren en mag u niet onder druk zetten om snel aan de slag te gaan. Als uw werkgever twijfelt aan de ziekmelding, kan hij u naar de bedrijfsarts sturen.
  • Uw werkgever is maximaal twee jaar (104 weken) verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte en de terugkeer naar eigen of ander werk. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviserende rol aan werkgever en werknemer.

Ga naar:
2.1. Als werken niet (meer) gaat
2.2. Ziek melden
2.3. Re-integratie
2.4. Gesprek met uw werkgever / leidinggevende
2.5. Passend werk
2.6. De rol van de bedrijfsarts
2.7. Financiële consequenties