2.3. Re-integratie

2.3. Re-integratie

Heeft u zich ziek gemeld? Dan moeten u en uw werkgever stappen nemen om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Deze regels staan in de Wet Verbetering Poortwachter. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie (weer aan het werk kunnen) dus er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer terug te keren op de werkvloer. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk om uw verzuim zo kort mogelijk te houden en uw re-integratie te bespoedigen.

  • Een overzicht van uw plichten en een stappenplan bij ziekte vindt u op de website van het UWV.
  • Korte en bondige aanvullende informatie en tips vindt u in het onderdeel re-integratie op deze website.
  • In de Werkwijzer voor zieke werknemers van Mijn Re-integratieplan treft u een uitgebreid overzicht aan van alle stappen.
  • Uiterlijk in week 8 maakt u meestal samen met de werkgever een plan van aanpak voor terugkeer naar uw werk. Dit is hèt moment om te bespreken wat volgens u mogelijk is, en wat u nodig heeft om weer aan de slag te kunnen.
  • Bewaar alle brieven, e-mails en andere documenten die te maken hebben met uw ziekte. Met andere woorden: houd een dossier van uw ziek-zijn bij. Houd daarbij ook uw eigen re-integratie inspanningen bij. Maak van elk gesprek met uw werkgever of bedrijfsarts een verslagje. U kunt dat gebruiken voor uw re-integratieverslag.
  • U moet zich ervan bewust zijn dat als u wilt blijven werken, de termijn om dit te realiseren 2 jaar is. Daarna (na 104 weken) belandt u bij de WIA poort.
  • In deel 1 van de Werkwijzer ‘Aan het werk met moeite’ treft u aanvullende informatie en tools aan over onder andere uw werkwensen en mogelijk werkaanpassingen.

Ga naar:
2.1. Als werken niet (meer) gaat
2.2. Ziek melden
2.3. Re-integratie
2.4. Gesprek met uw werkgever / leidinggevende
2.5. Passend werk
2.6. De rol van de bedrijfsarts
2.7. Financiële consequenties