3.1. Inleiding

3.1. Inleiding

Als u na twee jaar (gedeeltelijk) ziek zijn nog niet in staat bent om (deels) te werken, krijgt u te maken met de WIA. WIA staat voor: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit onderdeel van de werkwijzer geeft u informatie over de WIA en alles wat daarmee samenhangt. Zo wordt er aandacht besteed aan de WIA procedures, die personen waar u gedurende de WIA-beoordeling mee in aanraking komt en de mogelijke uitkomsten van de WIA-aanvraag.

In deze werkwijzer is veel informatie opgenomen. Het kan zijn dat het doornemen van alle informatie vermoeiend is. Neem dan voldoende pauzes en verdeel het doornemen over meerdere dagen. Ook kan het handig zijn om onderdelen van de werkwijzer uit te printen.

Na het doornemen van dit deel van de werkwijzer heeft u kennis over verschillende onderwerpen die samenhangen met de WIA. Zo heeft u inzicht in de WIA-aanvraag en de bijbehorende procedures, bent u voorbereid op de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige en heef u kennis van de mogelijke uitkomsten van de WIA-aanvraag.

Verklaring symbolen:

Tip
Tool
Citaat
Meer info
Filmpje

Ga naar:
3.1. Inleiding
3.2. De WIA
3.3. De WIA-keuring
3.4. De UWV verzekeringsarts
3.5. De arbeidsdeskundige
3.6. De uitkomst van de WIA-aanvraag