3.5. De arbeidsdeskundige

3.5. De arbeidsdeskundige

Vindt de UWV verzekeringsarts dat u in theorie nog mogelijkheden heeft om te werken? Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Tijdens het gesprek kijkt de arbeidsdeskundige naar uw arbeidsvermogen in uw huidige situatie en ook in de toekomst. De arbeidsdeskundig bekijkt welke mogelijkheden u heeft. Hierbij houdt de arbeidsdeskundig rekening met de beperkingen die u volgens de verzekeringsarts heeft. De arbeidsdeskundige weet dus niet precies welke aandoening u heeft. Het gesprek met de arbeidsdeskundige duurt ongeveer een uur.

Wat beoordeelt de arbeidsdeskundige tijdens het gesprek?
De arbeidsdeskundige kijkt naar uw opleiding en arbeidsvermogen, in uw huidige situatie en ook in de toekomst. De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden om te werken en hetgeen u daarmee zou kunnen verdienen. De arbeidsdeskundige houdt hierbij rekening met de beperkingen die u volgens de verzekeringsarts heeft.

Hoe bepaalt de arbeidsdeskundige wat voor werk u kan doen?
De arbeidsdeskundige zoekt, mede met behulp van een computerprogramma, naar minimaal drie passende functies die u theoretisch nog zou kunnen verrichten. Vervolgens vergelijkt hij wat u verdiende voordat u ziek werd en vergelijkt dat met het gemiddelde wat u zou kunnen verdienen met de gevonden passende functies. Dit verschil bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan wat u nu niet meer kunt verdienen met werk, dat is uw “verlies aan verdienvermogen”.

Rekenvoorbeeld van het UWV voor het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage
Voordat hij ziek werd, verdiende Ronald als fulltime sportleraar € 2.700 per maand. De arbeidsdeskundige heeft een aantal functies geselecteerd die Ronald theoretisch gezien met zijn opleiding en gezondheid kan doen. Hierbij hoort het volgende loon:

Als fulltime vertegenwoordiger binnendienst: € 1.800
Als fulltime magazijnmedewerker: € 1.700
Als fulltime medewerker bij een callcenter: € 1.600
Het middelste loon is € 1.700 per maand. Het verdienvermogen van Ronald is 63% van zijn oude loon. Hij kan dus 37% minder verdienen dan voordat hij ziek werd. Daarom is Ronald voor 37% arbeidsongeschikt.

De arbeidsdeskundige maakt een rapport van het gesprek waarin hij/zij deze uitkomst beschrijft en uitlegt. U krijgt dit rapport thuisgestuurd.

  • Meer informatie over het gesprek met de arbeidsdeskundige vindt u op de website van UWV.
  • Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op het gesprek met de arbeidsdeskundige. Denk na over uw mogelijkheden. Wat is moeilijk voor u? Zet uw vragen op een rij en neem ze mee. Als u dat prettig vindt: vraag iemand mee naar het gesprek.
  • Bekijk ook de tips voor het gesprek met de verzekeringsarts in deze Werkwijzer en de algemene tips voor het voeren van gesprekken kunt u vinden in deel 1 van de Werkwijzer ‘Aan het werk met moeite’.
  • De arbeidsdeskundige is niet op de hoogte van uw aandoening en heeft niet het uitgebreide medische rapport van de verzekeringsarts ontvangen. De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u nog kunt doen met de beperkingen die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld (zonder te weten welke aandoening u heeft).
  • Filmpje met informatie over het gesprek met de arbeidsdeskundige.

Ga naar:
3.1. Inleiding
3.2. De WIA
3.3. De WIA-keuring
3.4. De UWV verzekeringsarts
3.5. De arbeidsdeskundige
3.6. De uitkomst van de WIA-aanvraag