5.3. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

5.3. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en zelfstandig ondernemers. Bent u bijvoorbeeld omdat u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in financiële problemen gekomen? Dan kunt u mogelijk op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand van uw gemeente. Gevestigde zelfstandigen, die vanwege tijdelijke inkomensproblemen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een tijdelijke uitkering ontvangen. Het Bbz vult uw inkomen dan aan tot bijstandsniveau.

Ga naar:
5.1. Inleiding
5.2. Verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid
5.3. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
5.4. Stappen bij arbeidsongeschiktheid
5.5. Deel 1 Werkwijzer: Aan het werk met moeite