5.5. Deel 1 Werkwijzer: Aan het werk met moeite

5.5. Deel 1 Werkwijzer: Aan het werk met moeite

Deel 1 van de Werkwijzer ‘Aan het werk met moeite’ gaat over het aan het werk blijven met Q-koorts. Een groot deel van deel 1 van de Werkwijzer kan ook nuttig zijn voor zelfstandig ondernemers.

  • Na het doornemen van deel 1 van de Werkwijzer heeft u kennis over verschillende onderwerpen die u kunnen helpen om uw werk te kunnen blijven uitvoeren.
  • Ook heeft u inzicht in uw klachten, werkwensen en mogelijkheden. Er is ook aandacht voor uw werk-privé balans.
  • U kunt kijken hoe u uw werkzaamheden wellicht kunt aanpassen of (externe) hulp kunt inschakelen.

De onderdelen over openheid of communicatie in deel 1 van de Werkwijzer zijn wellicht niet direct op u van toepassing aangezien u geen collega’s of leidinggevende heeft, maar wellicht heeft u wel te maken met personeel of klanten. Ook hiervoor geldt dat communicatie en openheid belangrijke factoren kunnen zijn, waarbij u de informatie uit deel 1 van de Werkwijzer mogelijk kunt gebruiken.

  • Het is te overwegen om hulp in te inschakelen bij zaken waar u de energie niet meer voor heeft, zoals het uitbesteden van de financiële administratie, onderhoud van de website of werving van nieuwe opdrachten.
  • Nadenken over de toekomst van de onderneming, ook financieel kan ook een overweging zijn. Wilt u volledig ondernemer blijven, of is deels in loondienst gaan, een compagnon zoeken of het bedrijf verkopen een (beter) alternatief?
  • Als u open wilt en kunt zijn richting klanten, opdrachtgevers of samenwerkingspartners, dan is dat aan te raden. Maar het hoeft niet. Als u uw werk kunt blijven doen zonder dat anderen merken dat u Q-koorts heeft, of dat de gevolgen van de ziekte het werk beïnvloeden, is er geen noodzaak om het te melden.
  • In deel 1 van de Werkwijzer ‘Aan het werk met moeite’ vindt u meer informatie over het in kaart brengen van uw beperkingen, mogelijk en wensen op het werk. Met het ICF profiel kunt u ook uw situatie in beeld brengen. In aanvulling van dit deel van de Werkwijzer is een apart ICF profiel ontwikkeld.

Ga naar:
5.1. Inleiding
5.2. Verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid
5.3. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
5.4. Stappen bij arbeidsongeschiktheid
5.5. Deel 1 Werkwijzer: Aan het werk met moeite