Jeanette Renee


"'Ik wil weer gaan werken'"

Jeanette Renee

‘Q-support heeft mij in juni gevraagd naar een informatiebijeenkomst te komen bij IBN arbeidsintegratie. Na ruim 2 jaar “achter de geraniums” wilde ik graag weer werken voor een beperkt aantal uren en dagen. Ik had geen idee wat ik kon verwachten maar na jaren ploeteren met Q-koorts was het tijd voorverandering.

De bijeenkomst was heel prettig. Bevlogen mensen die ervaring hebben met mensen die problemenervaren in het arbeidsproces. Denk aan herseninfarct, ongeluk en dergelijke. Zelfs met het nieuwe Q-koorts concept werd een goed programma gepresenteerd.

Het groepje dat de training een “nieuwe koers” wilde volgen kreeg een test. Deze jobscan geeft antwoorden over je denkniveau en brengt je interesses in beeld. Deze gegevens kun je gebruiken bij het zoeken naar een geschikte baan.

De eerste les was de kennismaking. Iedereen vertelde in welk jaar hij Q-koorts kreeg. Verder ging het niet over Q-koorts. Lotgenoten hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. In het begin keken we terug naar werkervaringen waar we trots op waren. De groep ging heel prettig met elkaar om en je hoefde niet bang te zijn dat ze je bij dit onderwerp een opschepper zouden vinden. Maar het geeft wel een goed gevoel, je vroegere succes: dat ben jij!. Ook al is het nu even anders. Iedereen had inmiddels vertrouwde dingen losgelaten of geprobeerd los te laten, zodat we met een open blik naar de toekomst konden kijken.

Na dit bouwen aan zelfvertrouwen gingen we zoeken naar mooie vacatures. Wat wil ik, maar is daar wel vraag naar?

De ondersteuning d.m.v. subsidies zijn ons bekend en het gaat de vier die het doel nog niet hebben bereikt vast lukken. Een van de cursisten gaat na zijn vakantie al werken in een nieuwe baan. Dat is voor de rest een geweldige opsteker!

Q-support en IBN, met in het bijzonder onze trainer Roel Bonten heel hartelijk dank voor de geboden ondersteuning, het was best heftig maar we hebben er veel aan gehad.’