Q-support

Q-support

Q-support was van 2013 tot 2018 landelijk actief met advies en begeleiding voor Q-koortspatiënten met chronische Q-koorts en mensen met QVS (Q-koorts Vermoeidheidssyndroom). Daarnaast stimuleerde Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de behandeling ervan. In 2018 kreeg Q-support een nieuwe opdracht voor drie jaar en gaat zij verder onder de naam Q-support 2.0

Nieuwe opdracht van Q-support 2.0

Per 1 mei 2018 heeft Q-support een nieuwe opdracht van het ministerie van VWS. Onder de noemer Q-support 2.0 werkt de stichting tot voorjaar 2021 onder meer aan de volgende taken:

  • Met een warme overdracht de patiënten zorgvuldig overdragen aan de gemeenten van herkomst voor verdere zorg en begeleiding.
  • Gemeenten bij die zorg voor patiënten ondersteunen met specifieke deskundigheid: medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies.
  • Als steun- en adviespunt fungeren voor professionals waar patiënten mee te maken krijgen.
  • Opgebouwde kennis en gerealiseerde projecten van Q-support niet verloren laten gaan maar onderbrengen bij andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan trainingen, nascholing, beweegprogramma, Werkwijzer en Kwaliteitsstandaard.
  • Hiaten en leemten in de zorg voor Q-koortspatiënten signaleren.

De opdracht loopt tot 1 mei 2021.

Kijk voor meer informatie op www.q-support.nu

Contact
Stichting Q-support
Goudsbloemvallei 1
5237 MH ’s-Hertogenbosch
T. (073) 61 00 010
info@q-support.nu