Q-uestion

Q-uestion

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts is opgericht voor en door Q-koortspatiënten en zet zich in op drie terreinen:

  1. Belangenbehartiging
    Q-uestion vraagt landelijk, regionaal en lokaal doorlopend aandacht voor de grote gevolgen die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht. Bij ministeries, bij provincies en gemeenten, bij belangenorganisaties, politici, bestuurders en pers. De organisatie volgt relevante (politieke) ontwikkelingen op de voet en zal acteren en reageren waar nodig. Belangenbehartiging betekent ook, dat Q-uestion actief is in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koortsbesmetting op de langere termijn. Dat in 2016, negen jaren na de uitbraak, nog mensen ernstig ziek worden en overlijden, geeft de noodzaak hiervan aan. Daarnaast lopen er twee claims die Q-uestion ondersteunt.
  2. Informatieverschaffing
    Q-uestion informeert patiënten, professionals en alle belangstellenden, eigenlijk iedereen dus, over (de gevolgen van) Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. Dit gebeurt in thema- en informatiebijeenkomsten, met folders en brochures, via deze site, via FacebookTwitter en met een nieuwsbrief. Folders en documenten van Stichting Q-uestion vindt u hier.
  3. Organisatie van lotgenotencontact
    Stichting Q-uestion organiseert regelmatig bijeenkomsten voor lotgenoten. Kijk hier voor meer informatie over contact met lotgenoten of raadpleeg de agenda voor actuele data.  
Kijk voor meer informatie op www.stichtingquestion.nl

Contact

Heb je vragen over de Q-koorts of wil je met ons meedenken over de beste manier om de belangen van Q-koortspatiënten te behartigen?  Neem dan contact op met:

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts
Postbus 6288
5600 HG Eindhoven

info@stichtingquestion.nl
06-27168689


Steun Stichting Q-uestion

U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Q-uestion vraagt een bijdrage omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.